تجربه ی من در استفاده از بیمه البرز برای پرداخت خسارت تصادف

البته که ایشالا برای هیچ کس پیش نیاد که بخواد از بیمه ش استفاده کنه و این رو هم توجه کنید که به هر حال تصادف کردن به مقادیر زیادی صبر و تحمل برای گرفتن خسارت احتیاج داره و نباید خیلی سوییسی توقع داشته باشید.

موقع تصادف مقصر دو تا مدرک به خسارت دیده میده و خسارت دیده هم یک مدرک (معمولا کارت ماشین) رو به مقصر میده برای این که با هم پیگیر کار باشن و برن سراغ بیمه.

هر دو وسیله پیش هم باید مورد بازدید نماینده بیمه قرار بگیرن و اگر از هم جداشون کردید ، برای بازدید مجدد باید با هم برید. بعد از بازدید و تکمیل مدارک همون جا تخمین هزینه رو بهتون اعلام می کنن (که معمولا بیشتر از مقدار خسارت هست) و به خسارت دیده چک میدن.

اگر خودتون بیمه بدنه داشته باشید هم بعد از تعمیر ماشین و در بعضی مواقع بازدید مجدد و گرفتن داغی وسایل پول تعمیرات رو به حسابتون واریز میکنن.

بیمه البرز در مورد پرداخت خسارت برای من تقریبا خوب عمل کرد و بجز مشکل بازدید کننده (که مرخصی بود و یکی دو روز کارمون رو عقب انداخت)مشکل دیگه ای نداشتم.

تجربه ی من در استفاده از بیمه تکمیلی (بیمه ایران)

واقعا تجربه ی خوبی نبود!

تقریبا بعد از دو ماه تونستم پولی که بابت عمل سزارین پرداخت کرده بودم رو ازشون بگیرم. البته یه مبغلی رو تقریبا یک ماه بعد از عمل پرداخت کردن اما ناقص بود و اون چیزی که بیمه تعهد کرده بود نبودش. نهایتا با کلی پیگیری از نماینده (که عملا هیچ کاری انجام نمی داد) و دو بار مراجعه ی حضوری به ساختمون مرکزی بیمه و کلی معطلی بالاخره بقیه مبلغ رو هم پرداخت کردن.

واقعا کارشون بی نظم و حساب کتاب بود. تو دفعه ی اول مراجعه که گفتن پرونده تون کلا نیست! بعد از یک هفته که پرونده پیدا شد معلوم شد پزشکی که اسناد رو چک میکرده تو تعیین نرخ و سقف بیمه اشتباه کرده و به همین راحتی من رو 2 ماه علاف کردن!