تجربه ی من در استفاده از بیمه تکمیلی (بیمه ایران)

واقعا تجربه ی خوبی نبود!

تقریبا بعد از دو ماه تونستم پولی که بابت عمل سزارین پرداخت کرده بودم رو ازشون بگیرم. البته یه مبغلی رو تقریبا یک ماه بعد از عمل پرداخت کردن اما ناقص بود و اون چیزی که بیمه تعهد کرده بود نبودش. نهایتا با کلی پیگیری از نماینده (که عملا هیچ کاری انجام نمی داد) و دو بار مراجعه ی حضوری به ساختمون مرکزی بیمه و کلی معطلی بالاخره بقیه مبلغ رو هم پرداخت کردن.

واقعا کارشون بی نظم و حساب کتاب بود. تو دفعه ی اول مراجعه که گفتن پرونده تون کلا نیست! بعد از یک هفته که پرونده پیدا شد معلوم شد پزشکی که اسناد رو چک میکرده تو تعیین نرخ و سقف بیمه اشتباه کرده و به همین راحتی من رو 2 ماه علاف کردن!