تجربه ی من در استفاده از بیمه البرز برای پرداخت خسارت تصادف

البته که ایشالا برای هیچ کس پیش نیاد که بخواد از بیمه ش استفاده کنه و این رو هم توجه کنید که به هر حال تصادف کردن به مقادیر زیادی صبر و تحمل برای گرفتن خسارت احتیاج داره و نباید خیلی سوییسی توقع داشته باشید.

موقع تصادف مقصر دو تا مدرک به خسارت دیده میده و خسارت دیده هم یک مدرک (معمولا کارت ماشین) رو به مقصر میده برای این که با هم پیگیر کار باشن و برن سراغ بیمه.

هر دو وسیله پیش هم باید مورد بازدید نماینده بیمه قرار بگیرن و اگر از هم جداشون کردید ، برای بازدید مجدد باید با هم برید. بعد از بازدید و تکمیل مدارک همون جا تخمین هزینه رو بهتون اعلام می کنن (که معمولا بیشتر از مقدار خسارت هست) و به خسارت دیده چک میدن.

اگر خودتون بیمه بدنه داشته باشید هم بعد از تعمیر ماشین و در بعضی مواقع بازدید مجدد و گرفتن داغی وسایل پول تعمیرات رو به حسابتون واریز میکنن.

بیمه البرز در مورد پرداخت خسارت برای من تقریبا خوب عمل کرد و بجز مشکل بازدید کننده (که مرخصی بود و یکی دو روز کارمون رو عقب انداخت)مشکل دیگه ای نداشتم.